beats by dre cheap

Otvara se INFO centar za mlade u Srebrenici !!!

Asocijacija studenata Srebrenice realizuje projekat “Osnaživanje kapaciteta Info centra za mlade” u sklopu kojeg će biti uspostavljena dva info pulta (Omladinski centar Sućeska i Omladinski centar Srebrenica) i tri info tačke (Osnovna i srednja škola, i fakultet u Srebrenici), odnosno centralni Info centar za mlade. Takođe, u sklopu projekta će biti realizovano niz aktivnosti na opremanju i osnaživanju kapaciteta Info centra, te realizacija edukativnih aktivnosti u urbanom i ruralnom dijelu opštine Srebrenica.

Info centar za mlade, kao jedinstveni servis za informisanje i ne formalnu edukaciju mladih, će sprovoditi kontinuirano informisanje mladih, dizajnirati program neformalne edukacije shodno ukazanim potrebama, te raditi na razvijanju partnerstva sa svim relevantnim akterima civilnog društva, te na taj način doprinositi što kvalitetnijoj uključenosti mladih u društvo.

Info centar za mlade će biti usmjeren na sve mlade u dobi između 15 i 29 godina i posebno prilagođen onima koji nemaju mogućnosti za istraživanje informacija, kao i onima kojima su postojeće mogućnosti nedovoljne.

Takođe, zadatak Info centra je pružati mladima raznovrsne informacije na jednom mjestu, kao i mogućnost sticanja vještina u pronalaženju istih.

Nekoliko je područja informisanja mladih:

obrazovanje i informatizacija; zapošljavanje i poduzetnišvo; socijalna politika prema mladima; zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje; aktivno sudjelovanje mladih u društvu; kultura mladih i slobodno vrijeme; mobilnost, informiranje i savjetovanje; Info centar za mlade će informacije distribuirati i plasirati na nekoliko načina:

izravnim kontaktom u prostoru Info-centra za mlade, kroz dokumentirane informacije (knjige, letke, video zapise), preko web linka www.studenti-srebrenice.org, te putem e-maila i telefonom, kroz organizovanje ciljanih i tematskih radionica i predavanja (neformalna edukacija). Ovaj projekat je implementiran u okviru projekta: “Promocija omladinske politike na lokalnom nivou u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine” koji sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije.

Studentski informativni centar
http://sics.blogger.ba
28/08/2010 01:55